burenhulp

Hand en spandiensten verlenen aan buurtgenoten

marjella en olga

De burenhulp van Stadsdorp Wetering+ biedt hand en spandiensten aan buurtgenoten die hulp nodig hebben. Als jijzelf of je buurman hulp nodig heeft kun je een boodschap achterlaten op telefoonnummer 020-7370092. Je wordt dan binnen een dag teruggebeld.

De groep burenhulp staat onder de leiding van Marjella van der Zee en Olga Lackamp. Er zijn gelukkig veel actieve buurtgenoten die hulp willen bieden en we hebben ook een flink aantal mensen kunnen helpen. Met boodschappen doen, begeleiden naar het ziekenhuis en andere klusjes. Vaak zijn ze erg opgelucht en dankbaar dat ze er niet alleen voor staan. Daarmee maken we samen de buurt aantrekkelijk. Je kunt binnen ons stadsdorp rekenen op je buurtgenoten!

Hoe gaat dat in zijn werk? Als een stadsdorpsgenoot met een hulpvraag zit (bijvoorbeeld de boodschappen moeten worden gedaan, de vuilniszak moet worden buitengezet, of je wil dolgraag onder begeleiding even naar buiten, dan kun je zelf (of iemand in jouw omgeving) bellen met 020-737 0092 of een e-mail sturen naar burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl.  Als je belt, krijgt je een antwoordapparaat, waarop je je naam en telefoonnummer kunt inspreken en je vraag kan stellen. Dat bericht wordt onmiddellijk afgeluisterd door Marjella en Olga. Zij zoeken vervolgens naar  actieve buurtgenoten die dit project trekken. Normaal gesproken reageren we binnen een dag.

Voor verdergaande hulp, bijvoorbeeld een woonvoorziening, hulp bij het huishouden of andere dagelijkse activiteiten verwijzen we naar de adviezen die op de onderliggende pagina staan. Door te klikken op de volgende knop krijg je deze adviezen te zien:

adviezen om goede zorg te krijgen

 Deze adviezen gaan voornamelijk over de manier waarop u hulp via de wijkzorg in Amsterdam kunt krijgen. Voor het verkrijgen van die hulp wordt meestal een intakegesprek gevoerd. Daarvoor hebben we een handleiding opgesteld, die ook op die pagina te vinden is. Desgewenst kunnen actieve buurtgenoten u ondersteunen bij het voeren van dit gesprek.

We kunnen nog meer actieve buurtgenoten gebruiken!

Hoewel de burenhulp van ons stadsdorp bedoeld is voor eenmalige hulp, komen ook vragen binnen voor regelmatige hulp. Bijvoorbeeld een verzoek om af en toe boodschappen te doen. Dit kan betekenen dat actieve buurtgenoten het gevoel krijgen ”vast” te zitten als zij zich aanmelden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom regelen we in dit soort gevallen altijd een tweede vrijwilliger, zodat je samen kunt afspreken in welke week je de hulp geeft. En als iemand tijdelijk niet beschikbaar is, dan wordt er een ander gezocht. Tot nu toe is het altijd gelukt, maar als de hulpvraag gaat toenemen, wordt het krap. Daarom vragen we actieve buurtgenoten om ook mee te doen, zodat we kunnen putten uit een groter bestand en kunnen voorkomen dat we hulpvragers moeten teleurstellen. Heb je wel tijd en zin om een of meer uurtjes per week (of om de week) wat hand- en spandiensten te verrichten voor een buurtgenoot? Meld je dan aan. Je kunt daarvoor een mailbericht sturen naar burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl of bellen naar de burenhulplijn en daar een bericht achterlaten.

De Burenhulplijn van Stadsdorp Wetering+ bestaat een jaar

Hieronder volgt een samenvatting van het jaarverslag over 2015/2016 van de burenhulp van Stadsdorp Wetering+ dat is opgesteld door de coördinatoren Marjella van der Zee en Olga Lackamp. Het volledige verslag kunt u downloaden door gebruik te maken van de link die onder deze paragraaf staat. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie.

In dit eerste jaar is eerst gewerkt aan het opzetten van een systeem om goed bereikbaar te zijn voor mensen in de buurt en aan het werven van vrijwilligers. Er is een telefoonnummer aangevraagd (020-737 0092) voor de burenhulplijn, waarop mensen een verzoek kunnen inspreken, of er kan een bericht gestuurd worden naar burenhulpweteringplus@gmail.com.  We hebben contact gelegd met hulpverleners, die ook mensen hebben aangemeld, en we hebben een aantal keren folders neergelegd bij ontmoetingsplaatsen en hulpverleners.

De coördinatoren kijken dagelijks of er een bericht is binnen gekomen. Zij leggen dan contact tussen de aanvrager en een vrijwilliger. Zij houden bij hoe de aangeboden hulp verloopt.

Op verschillende manieren zijn vrijwilligers geworven. Dat is aardig gelukt, want er hebben zich inmiddels 40 mensen aangemeld.

Hoeveel hulp is er verleend en hoe tevreden waren de hulpvragers en de vrijwilligers?

Het afgelopen jaar hebben 17 mensen een verzoek om hulp gedaan. De verzoeken varieerden van structureel boodschappen doen of een praatje maken tot incidenteel hulp bij bijvoorbeeld vervoer of een klusje in huis. Voor sommige hulpvragers is veel werk is verricht en werden soms meerdere vrijwilligers in geschakeld. Een paar keer bleek de hulpvraag te complex voor burenhulp.

Het aantal vrijwilligers dat, al dan niet incidenteel, hulp heeft geboden is ongeveer 15, waarvan momenteel nog 6 vrijwilligers actief zijn. Zowel hulpvragers als vrijwilligers waren in het algemeen positief over de aangeboden hulp.

Tegen welke problemen liepen we aan en hoe hebben we die opgelost?

Het grootste probleem lijkt toch onze bereikbaarheid. Die conclusie trekken we omdat er weinig hulpvragen zijn. Maar misschien is er ook wel weinig behoefte aan de burenhulp? Soms werden we gebeld, maar werd er geen boodschap ingesproken. Mogelijk lezen mensen wel de folder, maar zijn ze die kwijt op het moment dat ze hulp nodig hebben. En met name ouderen lijken niet geneigd om op internet te zoeken naar mogelijkheden.

Inmiddels hebben we een flyer gemaakt met een zelfklevend etiket waarop het telefoonnummer van de burenhulp staat. Dat kan altijd wel ergens in huis geplakt worden (op de ijskast, op de schrijftafel, een medicijnkastje enzovoort). Wij hopen dat buurtgenoten daarmee het nummer bij de hand zullen hebben als het nodig is.

Jaarverslag Burenhulplijn zb

Geef een reactie