burenhulp

Hand en spandiensten verlenen aan buurtgenoten

“Burenhulp”

 

“Burenhulp” van Stadsdorp Wetering+ biedt hand- en spandiensten aan buurtgenoten die hulp nodig hebben. De groep Burenhulp wordt gerund door actieve buurtgenoten en wordt gecoördineerd door mede stadsdorper Olga Lackamp. 

Hoe werkt het? 

Als jij omhoog zit en echt even hulp nodig hebt, kun je een boodschap inspreken op telefoonnummer 020-7370092. Je kunt ook iemand vragen dat voor je te doen.  Als je belt, krijgt je een antwoordapparaat, waarop je je naam en telefoonnummer kunt inspreken en je vraag kunt stellen. Dat antwoordapparaat wordt dagelijks afgeluisterd door Olga. Zij zoekt vervolgens in de groep Burenhulp naar iemand die beschikbaar is, die  normaal gesproken dan binnen een dag contact met jou opneemt. Je kunt ook mailen naar burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl 

Er zijn gelukkig veel buurtgenoten die vrijwillig hulp willen bieden. We hebben inmiddels ook een flink aantal mensen kunnen helpen. Met boodschappen doen, begeleiden naar het ziekenhuis en andere klusjes. Vaak zijn ze erg opgelucht en dankbaar dat ze er niet alleen voor staan. Daarmee maken we samen de buurt aantrekkelijk. Je kunt binnen ons stadsdorp rekenen op je buurtgenoten!

Voor verdergaande of meer structurele ondersteuning, bijvoorbeeld een woonaanpassing, hulp bij het huishouden of hulp bij andere dagelijkse activiteiten verwijzen we naar de ondersteuning van de gemeente of de zorgverzekeraars.  Door te klikken op deze knop geven wij je adviezen over hoe je dat het beste kunt aanpakken:

adviezen om goede ondersteuning (of zorg) te krijgen

Deze adviezen gaan voornamelijk over de manier waarop u ondersteuning via de wijkzorg in Amsterdam kunt krijgen. Voor het verkrijgen van die hulp wordt meestal door een medewerker van de wijkzorg bij u thuis een intakegesprek gevoerd. Om dat gesprek, waar veel van kan hangen, goed voor te bereiden hebben wij een handleiding opgesteld. Die is ook te vinden op de pagina onder bovenstaande knop. Desgewenst kunnen actieve buurtgenoten u ondersteunen bij het voeren van dit gesprek. Bel daarvoor de buren hulplijn.

Het is erg goed dat buurtgenoten ons veel vertellen over hun ervaringen met de wijkzorg.  In de meeste gevallen worden vragen om ondersteuning of zorg door de wijkzorg uitstekend beantwoord. Maar soms gaat het niet helemaal lekker, horen wij. En daar valt van te leren. Als er iets niet naar behoren verloopt, brengen we dat onder de aandacht van de projectleider die de wijkzorg in Amsterdam Centrum coördineert en de organisatie die de ondersteuning geleverd heeft. Daarmee kunnen zij ook hun voordeel doen. We zullen belangrijke leerervaringen ook rapporteren op onze website als dat kan bijdragen aan een betere toegang tot de ondersteuning door de wijkzorg. Deze (geanonimiseerde) rapportages zijn te vinden op de pagina die onder de volgende knop zit:

leerervaringen met ondersteuning door de gemeente

De wijkzorg verandert voortdurend. Met ingang van 2021 zal er een forse reorganisatie plaatsvinden, die bedoeld is om de wijkzorg dichter bij de Amsterdammer te brengen. Maar zoals dat altijd het geval is, zullen ook bij die reorganisatie dingen niet verlopen zoals bedoeld is. Juist dan is het van belang dat u dat ons meldt via de burenhulptelefoon of -mail (zie boven). Wij kunnen snel schakelen en de informatie op de juiste plek brengen. Daar wordt iedereen beter van!

We kunnen nog meer actieve buurtgenoten gebruiken!

Hoewel de burenhulp van ons stadsdorp bedoeld is voor eenmalige hulp, komen ook vragen binnen voor regelmatiger hulp. Bijvoorbeeld een verzoek om af en toe boodschappen te doen. Dit kan betekenen dat deelnemers aan de burenhulplijn het gevoel krijgen ”vast” te zitten als zij zichtoor een hulpvraag aanmelden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom regelen we in dit soort gevallen altijd een tweede (of soms derde) vrijwilliger, zodat je samen kunt afspreken in welke week je de hulp geeft. Ook als iemand tijdelijk niet beschikbaar is, dan wordt er een ander gezocht. Tot nu toe is het altijd gelukt. Maar als de hulpvraag gaat toenemen, wordt het krap. Daarom vragen we actieve buurtgenoten om ook mee te doen, zodat we kunnen putten uit een groter bestand en kunnen voorkomen dat we hulpvragers moeten teleurstellen. Heb je wel tijd en zin om af e toe  wat hand- en spandiensten te verrichten voor een buurtgenoot? Meld je dan aan. Je kunt daarvoor een mailbericht sturen naar burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl of bellen naar de burenhulplijn (020-737 0092) en daar een bericht achterlaten.

 

Geef een antwoord