burenhulp

Hand en spandiensten verlenen aan buurtgenoten

 

De burenhulp van Stadsdorp Wetering+ biedt hand en spandiensten aan buurtgenoten die hulp nodig hebben. Als jijzelf of je buurman hulp nodig heeft kun je een boodschap achterlaten op telefoonnummer 020-7370092. Je wordt dan binnen een dag teruggebeld.

De groep burenhulp staat onder de leiding van Marjella van der Zee en Olga Lackamp. Er zijn gelukkig veel actieve buurtgenoten die hulp willen bieden en we hebben ook een flink aantal mensen kunnen helpen. Met boodschappen doen, begeleiden naar het ziekenhuis en andere klusjes. Vaak zijn ze erg opgelucht en dankbaar dat ze er niet alleen voor staan. Daarmee maken we samen de buurt aantrekkelijk. Je kunt binnen ons stadsdorp rekenen op je buurtgenoten!

Hoe gaat dat in zijn werk? Als een stadsdorpsgenoot met een hulpvraag zit (bijvoorbeeld de boodschapmarjella en olgapen moeten worden gedaan, de vuilniszak moet worden buitengezet, of je wilt dolgraag onder begeleiding even naar buiten, dan kun je zelf (of iemand in jouw omgeving) bellen met 020-737 0092 of een e-mail sturen naar burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl.  Als je belt, krijgt je een antwoordapparaat, waarop je je naam en telefoonnummer kunt inspreken en je vraag kan stellen. Dat antwoordapparaat wordt dagelijks afgeluisterd door Marjella en Olga. Zij zoeken vervolgens naar  actieve buurtgenoten die dit project trekken. Normaal gesproken reageren zij binnen een dag.

Voor verdergaande ondersteuning, bijvoorbeeld een woonaanpassing, hulp bij het huishouden of hulp bij andere dagelijkse activiteiten verwijzen we naar de ondersteuning van de gemeente of de zorgverzekeraars.  Door te klikken op deze knop krijg je adviezen over hoe je dat het beste kunt aanpakken:

adviezen om goede ondersteuning (of zorg) te krijgen

Deze adviezen gaan voornamelijk over de manier waarop u ondersteuning via de wijkzorg in Amsterdam kunt krijgen. Voor het verkrijgen van die hulp wordt meestal een intakegesprek gevoerd. Daarvoor hebben we een handleiding opgesteld, die ook op die pagina te vinden is die u krijgt wanneer u op bovenstaande knop drukt. Desgewenst kunnen actieve buurtgenoten u ondersteunen bij het voeren van dit gesprek.

Het is erg goed dat buurtgenoten ons veel vertellen over hun ervaringen met de wijkzorg.  In de meeste gevallen worden vragen om ondersteuning of zorg uitstekend beantwoord. Maar soms gaat het niet helemaal lekker. Daar leren we van. Als er iets niet naar behoren verloopt, brengen we dat onder de aandacht van de projectleider die de wijkzorg in Amsterdam Centrum coördineert en de organisatie die de ondersteuning geleverd heeft. Daarmee kunnen zij ook hun voordeel doen. We zullen belangrijke leerervaringen ook rapporteren op onze website als dat kan bijdragen aan een betere toegang tot de ondersteuning door de wijkzorg. Deze (geanonimiseerde) rapportages zijn te vinden op de pagina die onder de volgende knop zit:

leerervaringen met ondersteuning door de gemeente

De wijkzorg verandert voortdurend. Met ingang van 2021 zal er een forse reorganisatie plaatsvinden, die bedoeld is om de wijkzorg dichter bij de Amsterdammer te brengen. Maar zoals dat altijd het geval is, zullen ook bij die reorganisatie dingen niet verlopen zoals bedoeld is. Juist dan is het van belang dat u dat ons meldt via de burenhulptelefoon of -mail (zie boven). Wij kunnen snel schakelen en de informatie op de juiste plek brengen. Daar wordt iedereen beter van!

We kunnen nog meer actieve buurtgenoten gebruiken!

Hoewel de burenhulp van ons stadsdorp bedoeld is voor eenmalige hulp, komen ook vragen binnen voor regelmatige hulp. Bijvoorbeeld een verzoek om af en toe boodschappen te doen. Dit kan betekenen dat actieve buurtgenoten het gevoel krijgen ”vast” te zitten als zij zich aanmelden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom regelen we in dit soort gevallen altijd een tweede vrijwilliger, zodat je samen kunt afspreken in welke week je de hulp geeft. En als iemand tijdelijk niet beschikbaar is, dan wordt er een ander gezocht. Tot nu toe is het altijd gelukt, maar als de hulpvraag gaat toenemen, wordt het krap. Daarom vragen we actieve buurtgenoten om ook mee te doen, zodat we kunnen putten uit een groter bestand en kunnen voorkomen dat we hulpvragers moeten teleurstellen. Heb je wel tijd en zin om een keer per week (of om de week) wat hand- en spandiensten te verrichten voor een buurtgenoot? Meld je dan aan. Je kunt daarvoor een mailbericht sturen naar burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl of bellen naar de burenhulplijn (020-737 0092) en daar een bericht achterlaten.

 

Geef een reactie