hoe krijg je goede zorg?

Woon je thuis, maar heb je zorg of ondersteuning nodig die je niet zelf in de eigen omgeving kunt regelen? Dan kun je terecht bij een hulpverlener in de wijk. De hulpverlener kijkt samen met je naar wat je nodig hebt en helpt je om het te organiseren. Dat gaat meestal in de vorm van een keukentafelgesprek (of indicatiegesprek), waarover we hieronder nog een advies geven.

In de eerst plaats moet je nagaan aan wat voor zorg of ondersteuning je behoefte denkt te hebben. Dat maakt het voor de hulpverlener makkelijker om het ‘juiste loket’ te vinden. Je kunt daarbij denken aan:  meedoen aan activiteiten, naar een afspraak gaan,  boodschappen doen, wassen en aankleden, je administratie, wondverzorging of medicijnen innemen.

Bij welke hulpverlener kun je dan terecht? Als je al hulp ontvangt, dan is het verstandig om contact op te nemen met je eigen hulpverlener, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, (woon)begeleider of huisarts.

Als je nog geen hulp ontvangt, dan kun je met je vragen terecht bij het Sociaal Loket. Het dichtstbijzijnde Sociaal Loket voor ons stadsdorp bevindt zich in het zogenaamde “Stadsloket”:  Amstel 1, ingang Amstelzijde, maandag t/m vrijdag 08.00-20:00 uur, op afspraak en ook voor vrije inloop. Je kunt ook bellen: 020 25 52 916 (of via het gemeentelijke informatienummer 14 020).

Je kunt daar terecht als je

  • niet weet waar u hulp, advies of informatie kunt krijgen
  • gezondheidsklachten of een beperking hebt
  • voor een ziek familielid zorgt
  • persoonlijke of financiële problemen hebt

De medewerkers van het Sociaal Loket geven je informatie en advies over bijvoorbeeld:

  • hulp bij het huishouden
  • aanpassingen in de woning
  • vrijwilligerswerk, een cursus of andere dagbesteding
  • het aanvragen van speciaal vervoer of een scootmobiel
  • organisaties die u verder kunnen helpen

 

Hoe voer je een goed keukentafelgesprek?

Het voeren van een indicatiegesprek voor de wijkzorg – ook wel keukentafelgesprek genoemd – is niet eenvoudig. Zeker niet als je zorg of ondersteuning nodig hebt. In veel gevallen weten zorgvragers niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Het komt ook voor dat familie, vrienden of kennissen de wijkzorg hebben ingeschakeld omdat ze zich zorgen maken over uw gezondheid. Dat is heel mooi, maar dat maakt het stellen van een zorgvraag niet zo simpel. Daar kunt u misschien wel hulp bij gebruiken. In veel gevallen is er wel iemand in de buurt die u daarbij wil helpen. De gezamenlijke stadsdorpen hebben een handleiding opgesteld. Door te klikken op de volgende tekst komt deze handleiding in beeld: Hulp via wijkzorg in Amsterdam hoe bereid je je voor

Maar het stadsdorp kan – als u dat op prijs stelt –  u ook bij het indicatiegesprek assisteren. In dat geval kunt u als buurtgenoot bellen met 020 737 0092. U kunt dan uw naam en telefoonnummer inspreken en uw vraag stellen. Uw bericht wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de groep actieve buurtgenoten die zich inzetten voor burenhulp. Zij zullen dan contact met u opnemen en de ondersteuning voor het gesprek in overleg met u regelen.

Hoe zit het met het recht op hulp bij het huishouden?

Het ‘recht’ op hulp bij het huishouden zoals dat voor 2015 bestond, is vervangen door een aanspraak op hulp wanneer dat echt nodig is. De regering heeft bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel fors bezuinigd op de hulp bij het huishouden. Dat was tot op zekere hoogte ook wel terecht, omdat die hulp voor 2015 ook werd verleend in situaties waar dat niet echt nodig was. De bezuiniging maakt het echter wel noodzakelijk dat de gemeente zorgvuldig afweegt of uw verzoek om hulp bij het huishouden gerechtvaardigd is. Zorgvuldig wil zeggen: na een goede analyse van uw omstandigheden. Op de website van de Gemeente Amsterdam wordt uiteengezet hoe dat is geregeld. Door te klikken op uitgelichte tekst komt u op de pagina terecht waarin alle voorwaarden zijn beschreven. Daarbij wordt ook uitgelegd welke hulp normaal gesproken verwacht wordt van medebewoners.

Uit de informatie van de Gemeente Amsterdam kunt u afleiden dat er inderdaad een onderzoek gedaan wordt naar uw persoonlijke omstandigheden. Amsterdam valt dus niet in de categorie gemeenten die alle hulpvragers over één kam scheren, bijvoorbeeld door elk aanbod van huishoudelijke hulp te beperken tot één uur per week. Deze laatste categorie gemeenten is inmiddels door de rechter teruggefloten. Elke gemeente dient de omstandigheden van hulpvragers af te wegen en aan de hand daarvan hulp te bieden. In de ‘maatstaf voor hulp bij het huishouden‘ (klik op voorgaande tekst) staat een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden die in principe kunnen worden verricht als u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Let wel, dit zijn gemiddelden. De feitelijke toekenning is afhankelijk van de omstandigheden.

Als u meent dat de toekenning van huishoudelijke hulp niet aan de normen voldoet, is het verstandig om bezwaar te maken tegen het besluit waarin dat is vastgelegd.

Eigen bijdrage bij het toewijzen van een woonvoorziening

Er bestonden nogal wat onduidelijkheden over de aard en omvang van de eigen bijdrage van hulpvragers die een woonvoorziening zoals een traplift, plafondlift of een automatische deuropener nodig hebben. In twee gevallen, waarvan één in ons stadsdorp bleek de gemeente tegenstrijdige informatie te geven. In samenwerking met Stadsdorp Rivierenbuurt is dit tot op de bodem uitgezocht. Dit heeft geleid tot het bijgevoegde document (op de tekst klikken): eigen bijdrage woonvoorzieningen. Daarin wordt aan de hand van enkele voorbeelden uitgelegd hoe de eigen bijdrage wordt berekend en toegepast. Webben we ook een aparte bijeenkomst belegd over dit onderwerp. Daarvan wordt verslag gedaan op de pagina ‘hoe financier je een woningaanpassing’. Door te klikken op de voorgaande tekst kom je daar terecht.

Het is van belang deze informatie grondig te lezen, omdat in sommige gevallen blijkt dat een hulpvrager beter zelf de woonvoorziening kan aanschaffen of dat de eigen bijdrage voor de woonvoorziening ertoe leidt dat de hulpvrager jaren achtereen de maximale eigen bijdrage moet betalen.