langer thuis met woningaanpassingen

Als je niet meer in staat bent om zelfstandig thuis te wonen, komt er een moment dat plaatsing in een verpleeghuis noodzakelijk wordt. Dat kan op dat moment een goede oplossing zijn, maar je verliest dan het grootste deel van je eigen regie. Je bent dan letterlijk niet meer baas in eigen huis.

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen moet je wel voorzorgsmaatregelen treffen. Daarbij gaat het niet alleen om de inrichting van je huis, maar ook om je geestelijke, sociale en fysieke conditie en digitale vaardigheden:

  • voer je nog regelmatig een goed gesprek en maak je je nog wel eens ergens druk over?
  • hoe houd je je sociale contacten (zowel dichtbij als wat verder weg) in stand?
  • hoe zorg je dat je dat je ‘fit’ blijft, ook als je krachten afnemen of de stabiliteit problemen geeft?
  • kun je de weg vinden op het internet, bijvoorbeeld om je gezondheid te bewaken en waar nodig die zelf te verbeteren?

Binnen het stadsdorp zullen we ook aan deze aspecten aandacht geven, maar daarover later. Eerst laten we zien wat je aan de inrichting van je huis kunt doen om langer thuis te kunnen blijven wonen. “Kunt doen”, dus dit is geen uitnodiging om morgen al aan de slag te gaan. De informatie op deze en volgende webpagina’s is vooral bedoeld om een beeld van de mogelijkheden te geven. Bijvoorbeeld over de vraag of er een oplossing bestaat om het trappenlopen makkelijker te maken (niet alleen met een traplift!) of hoe je aanpassingen in huis kunt financieren.

Sommige oplossingen vergen meer voorbereiding dan andere. Als bijvoorbeeld trappenlopen een probleem wordt en er geen begaanbare oplossingen zijn, dan zul je moeten overwegen om te verhuizen. Uit een inventarisatie bleek dat de meeste buurtbewoners dan toch ‘in de buurt’ willen blijven wonen. Dat is niet eenvoudig te regelen, maar je zult in dat geval dan ruim de tijd moeten nemen om iets anders te vinden. Dat geldt zowel voor huurders als voor kopers.

De volgende kaders verwijzen naar webpagina’s met adviezen over woningaanpassingen. Daarbij proberen we de allerlaatste ontwikkelingen in beeld te brengen. Als je nieuwe of aanvullende informatie hebt die voor stadsdorpsgenoten van belang kan zijn, laat het ons dan weten. Elke verbetering is welkom.

 

Er zijn drie mogelijkheden om het trappenlopen te vereenvoudigen: Easysteppers (Tussentreden): een eenvoudige en weinig kostbare voorziening (ordegrootte € 1000),
lees verder
Er zijn veel websites die informatie geven over de mogelijkheden om je huis aan te passen als je kracht of
lees verder
Het volgende staatje over de leeftijdsverdeling van ziekenhuisopnamen na een valongeval spreekt boekdelen. De meesten van ons zijn zich bewust
lees verder
De belangstelling voor allerlei voorzieningen om aangenaam en vooral ook langer thuis te kunnen blijven wonen neemt snel toe. De
lees verder
Er zijn twee manieren waarop je een woningaanpassing kunt organiseren. De eerste is een woonaanpassing aanvragen bij het Wmo-helpdesk (0800-0643).
lees verder
Vaak heb je voor woningaanpassingen de instelling van de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de huisbaas nodig. Die is zeker
lees verder