hoe krijg ik een goede offerte?

De belangstelling voor allerlei voorzieningen om aangenaam en vooral ook langer thuis te kunnen blijven wonen neemt snel toe. De markt voor woningaanpassingen en bijbehorende hulpmiddelen is booming. Dat brengt ook met zich mee dat er allerlei beunhazen op die markt verschijnen die met agressieve verkooptechnieken hun handel proberen te slijten. Het is verstandig om daarmee rekening te houden als je aan de slag gaat.

Alhoewel het stadsdorp zich inspant om bedrijven te identificeren waarmee buurtgenoten goede ervaringen hebben opgedaan, is het naïef om te veronderstellen dat je bij het inschakelen van die bedrijven je geen omkijken hebt naar de aanpassingen en de uitvoering ongecontroleerd te laten. Je moet altijd vragen om een schriftelijke offerte. Als het om een forse investering gaat, is het verstandig offertes schriftelijk bij meerdere bedrijven te vragen. Hieronder volgt een aantal aandachtspunten voor het opstellen van zo’n offerteverzoek:

  1.  Stel een ‘programma van eisen’ op, waarin je al je wensen duidelijk weergeeft. Ook met betrekking tot de kwaliteit van het gebruikte materiaal. Op de voorgaande pagina’s over aanpassingen in de woningen zullen we checklisten opnemen, die je kunt gebruiken om je programma van eisen aan te passen. Laat wel de ruimte aan de vakman om alternatieven te bieden, maar vraag dan wel om een toelichting waarom zijn alternatief beter zou zijn.
  2. Vraag wie het werk bij jou zal gaan uitvoeren en wat de relatie van betrokkene tot het bedrijf is. Het komt namelijk vaak voor dat bedrijven wegens tekort aan werknemers een ander bedrijf of een ZZP-er inschakelen, waarvan ze soms zelf niet weten of zij voldoende vakkundig zijn. Als de uitvoerder geen werknemer is van het bedrijf, vraag dan of de uitvoering van de offerte onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf valt. Je moet voorkomen dat bij problemen na de oplevering het bedrijf en de uitvoerder naar elkaar gaan wijzen.
  3. Vraag duidelijkheid over de planning van de werkzaamheden. Wanneer ze met het werk zouden kunnen beginnen en wanneer het zal zijn afgerond.
  4. Vraag om duidelijkheid over meerwerk. Bij vrijwel elke aanpassing doet zich één of meer verrassingen voor die bij het aannemen van het werk niet konden worden voorzien. Het is aan te bevelen om bij geringe omvang van extra werkzaamheden (bijvoorbeeld minder dan 10% van de werkuren) dit voor rekening van het bedrijf komt, maar dat voor grotere afwijkingen er eerst overleg met en schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dient te komen.
  5.  Bij grotere opdrachten (bijvoorbeeld meer dan € 10.000) is het verstandig afspraken te maken over betalingstermijnen, waarbij een verdeling van 50% bij het verlenen van de opdracht, 40% na het voltooien van de werkzaamheden en 10% veertien dagen na oplevering ruimte geeft om klachten over de kwaliteit van de uitvoering tijdig op te vangen.
  6. Vraag of je de aannemer of hij een CAR (Construction All Risk) verzekering heeft of aangesloten is bij Bouwgarant. Dan zijn schades die tijdens de werkzaamheden ontstaan gedekt.

 

Als je de offertes hebt ontvangen, check dan goed of voldaan is aan je programma van eisen. Aarzel niet om schriftelijke aanvullingen te vragen als er onduidelijkheden zijn. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt, is het aan te raden om via internet of via je buren na te gaan of er ervaringen zijn met de opdrachtnemers die je op andere gedachten zouden kunnen brengen. Bij het vergelijken van de offertes is het soms handig om in je programma van eisen na te gaan wat meer of minder belangrijk is en welk effect dat heeft op de prijs. Als je je conclusie getrokken hebt, stuur dan een schriftelijke bevestiging waarin je duidelijk verwijst naar de gevoerde correspondentie. Als die voor een deel per e-mail gevoerd is, sluit dan afdrukken van die mailberichten bij de bevestiging.