Trapliften

In de discussie over trapliften rijst al snel de vraag of een traplift technisch gesproken mogelijk is. In onze buurt komen we immers vaak smalle, steile en bochtige trappen tegen waarvan je je afvraagt of daar wel een traplift voor gemaakt kan worden. Voor een antwoord zijn wij in 2017 wij te rade gegaan bij thyssenkrupp Home Solutions.  Twee medewerkers van dit bedrijf hebben een algemene presentatie gegeven. Deze presentatie kunt u hierbij downloaden in pdf formaat. In deze pagina richten we ons vooral op de ‘onmogelijke trappen’ in onze eigen buurt.

draaiende traplift voor bochtige trap

De Swing traplift van thyssenkrupp Home Solutions is vanwege zijn flexibiliteit in het een geschikte traplift binnen Amsterdamse huizen. Er zijn natuurlijk ook andere merken trapliften. De “ode aan de traplift” van Remco Campert (hier klikken voor de weergave) dient als voorbeeld. Voor de andere vergelijkbare trapliften verwijzen we naar de hierboven genoemde presentatie.

Het trapliftstoeltje van de Swing traplift draait mee met de gemaakte beweging (
zie afbeelding links). Het stoeltje start en stopt op plekken die het makkelijkst toegankelijk zijn. In bijna alle installaties kan de gebruiker bij het eindpunt weg van het trapgat stappen. Dat geeft een veilig gevoel.

 

In de meeste gevallen kan de trapleuning blijven zitten en kan de traplift veilig aan de spilzijde (binnenkant) van de trap geplaatst worden. De trap blijft dan makkelijk beloopbaar voor andere trapgebruikers.

 

 

Door plaatsing aan de binnenzijde is het is sommige gevallen ook mogelijk de traplift in één keer naar de tweede verdieping door te trekken. Uit de bijgaande foto’s blijkt ook dat de kleur van de rail aangepast kan worden aan de omgeving.

De geleidingsrail wordt vastgezet op de trap. Meestal met schroeven, maar als het nodig is kan dat ook met speciale lijm. De liftstoel en de voetensteun zijn in hoogte verstelbaar, zodat deze helemaal op maat kan worden afgesteld.

 

De Swing traplift kan op verschillende plekken ‘geparkeerd’ worden. De meest voor de hand liggende plekken zijn onderaan en bovenaan de trap, maar soms is dat niet handig (zoals blijkt uit bijgaande linker foto). In dat geval kan de liftstoel ook halverwege of in een hoekje van de trap geparkeerd worden. Met de afstandsbediening kan de liftstoel naar de gewenste plek gestuurd worden.

 

 

Op de parkeerplekken dient een stroomcontact te zijn, zodat de accu in de liftstoel kan worden opgeladen. Als de accu leeg zou raken tijdens een verplaatsing kan de gebruiker door middel van een trekkoord (zie bovenstaande rechter foto) de liftstoel kan ontgrendelen. In dat geval zakt de liftstoel langzaam naar de onderkant van de trap.

 

De ‘onmogelijke trappenhuizen’ van Wetering+ in de praktijk
Eerste voorbeeld: achtereenvolgende steile trappen

Hieronder beschrijven we twee ‘onmogelijke trappenhuizen’. Het eerste trappenhuis bestaat uit een serie van vier achtereenvolgende steile trappen. De eerste en tweede trap sluiten op elkaar aan met een klein bordes waar een deur toegang geeft tot een woonruimte. De derde trap staat geheel los van de tweede en is veel steiler dan de voorgaande. Hetzelfde geldt de vierde trap, de steilste van de vier.

 

 

De eerste en tweede trap kunnen met één traplift bediend worden. De derde en vierde moeten elk door een eigen traplift (en liftstoel) worden bediend. Deze trappen zijn alle vier ingemeten (elke meting vergt één uur). Op basis daarvan is de volgende tekening gemaakt van de eerste twee trappen:

De stippellijnen geven aan dat het inmeten een secuur werkje is. In dit geval moest verzekerd worden dat de gebruiker van de liftstoel niet zijn hoofd zou stoten aan de plafondrand bovenaan de eerste trap (in de foto van trap 1 aangegeven met een rode pijl). In het figuurtje rechts bovenaan werd bovendien gecontroleerd of er (1) in de kleine ruimte achter de deur op straatniveau voldoende ruimte zou zijn om met de liftstoel te draaien en (2) op de tussenverdieping tussen trap 1 en trap 2 ruimte was om te draaien en uit te stappen (om het woongedeelte binnen te komen).

Het zal duidelijk zijn dat de liftstoel in dit geval niet achter de voordeur geparkeerd kan worden. Die zal dus – afhankelijk van de wens van de gebruiker – ergens halverwege de trap op of de tussenverdieping geparkeerd (en opgeladen) moetenworden. In opgeklapte staat neemt de liftstoel weinig ruimte in. De afstand tussen de wand van de trap en de buitenkant van de liftstoel ligt tussen de 34 en 44 cm, dus er blijft voldoende ruimte over op de trap voor de andere gebruikers.

Uit de volgende tekening van de (steilste) trap 4 blijkt een belemmering te bestaan die moet worden weggenomen (ook zichtbaar op de meest rechtse foto van trap 4 hierboven):

Na het verwijderen van de stellage kan de stoellift draaien. Bovenaan is een kleine verhoging in de rail nodig voor de drempel naar het dakterras. Ook hier is de trap breed genoeg en kan er een normale voetenplank worden gebruikt.

Tweede voorbeeld: bochtige opeenvolgende trappen

Het tweede trappenhuis in onze buurt is op het eerste gezicht ook ‘onmogelijk’. Dat geldt niet voor de eerste twee trappen (trap 5 en 6), maar vooral voor de laatste trap (trap 7) in dit trappenhuis:

 

Het gebouw is in tweeën gesplitst. Het gaat hier om de ontsluiting van het bovenste deel van het gebouw. Trap 5 overspant twee verdiepingen (van straatniveau naar de tweede verdieping), en vergt geen ‘tussenstop’ zoals hierboven tussen trap 1 en trap 2.  De tweede, derde en vierde verdieping vormen gezamenlijk één afzonderlijke wooneenheid die los staat van de benedenverdiepingen. Zoals uit de foto blijkt, kan met één traplift in dit geval zowel trap 5 (naar de tweede verdieping) als trap 6 (naar de derde) bediend worden. Trap 7 sluit niet aan, omdat hij midden in de kamer staat. Hier is het mogelijk om bijvoorbeeld zo’n Swing traplift aan de binnenzijde van de trap te plaatsen. Er zal nog wel even moeten worden nagedacht over de plek waar de stoellift geparkeerd kan worden. In principe kan dat bovenaan de trap (in de foto niet goed zichtbaar).

Andere voorbeelden voor onze buurt

Er is ook gekeken naar trapliften voor buitentrappen, bijvoorbeeld in het geval van een stoep of korte buitentrap. Dan komt een ander type traplift in aanmerking, bijvoorbeeld de Levant Outdoor van thyssenkrupp Home Solutions (zie afbeelding), maar die bestaat alleen in rechte vorm. Voor stoepen is dat niet zo’n probleem. De rail bestaat uit aluminium en het zitgedeelte van de stoel is waterafstotend gemaakt:

Het aankoopproces 

In deze beschrijving gaan we uit van de veronderstelling van de gebruiker de traplift zelf financiert. Als je gebruik wil maken van een WMO voorziening in natura zal na het verwerven van een indicatie de door de gemeente Amsterdam gecontracteerde leverancier een afspraak met je maken voor het inmeten van de traplift en zullen de vervolgstappen vrijwel gelijk zijn. Het is wel van belang op te merken dat het jaarlijkse onderhoud van de traplift in dat geval door de gemeente Amsterdam wordt geregeld (en betaald). Voor de procedure verwijzen we naar de pagina over financiering van woningaanpassingen (hierop klikken svp).

Het aankoopproces bestaat uit de volgende stappen: Je maakt eerst een afspraak met een adviseur. Tijdens het bezoek bespreekt deze allerlei mogelijkheden en wijst ook op mogelijke complicaties. Hij zal ook een indicatie geven van de totale kosten. De definitieve offerte volgt dan binnen enkele dagen. Het is van belang dat je ruim de tijd neemt voor dit gesprek. Daarna volgt een afspraak voor het inmeten van de trap. Dat kost meestal één uur per trap. Bij het inmeten moet ook beslist worden op welke plekken de stoellift geparkeerd zal kunnen worden (en waar dus ook een elektriciteitsaansluiting nodig zal zijn). Vervolgens wordt de traplift geproduceerd. Dat vergt meestal 10 tot 15 werkdagen. De installatie vindt meestal plaats binnen het verloop van maximaal 4 uur per verdieping. Na installatie krijg je uitvoerige instructie van de monteur en kun de traplift ‘uitproberen’.

Bij de aanschaf worden ook afspraken gemaakt over het onderhoudscontract. Dat bevat een servicecomponent voor het geval zich een storing voordoet en een jaarlijkse controle van de onderdelen. De kosten voor het onderhoud zijn afhankelijk van de aard van de gevraagde service en de verwachte intensiteit van het gebruik, maar liggen in het algemeen onder de € 200 per jaar per verdieping.

Lastige situaties

Soms vormt de vormgeving van een traplift een groot probleem dat niet onmiddellijk oplosbaar lijkt. In dat soort gevallen is het raadzaam een zogenaamde ‘comfortinstallateur’ in te schakelen. Dat zijn erkende installateurs die specialiseren in het oplossen van complexe installatieproblemen. Zij beschikken over een breed scala van oplossingen bij lastige woonaanpassingen.