instemming van huisbaas of Vereniging van Eigenaren

Vaak heb je voor woningaanpassingen de instelling van de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de huisbaas nodig. Die is zeker vereist als de aanpassing (gedeeltelijk) plaats heeft binnen de algemene ruimte die ook voor de overige bewoners van je woningcomplex beschikbaar is, zoals de trappen of de toegangshal.

Op deze pagina gaan we in op de juridische implicaties.

Het is van belang daarbij onderscheid te maken tussen verschillende woningtypen.

A.  Huurwoningen in een gebouw met een eigenaar die ook eigenaar is van alle andere huurwoningen in dat gebouw.  Daarbij kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  1. huurwoning op de begane grond met een buitentrap naar het straatniveau
  2. huurwoning op de begane grond en de eerste verdieping met een binnentrap
  3. huurwoning op de begane grond en de eerste verdieping met een binnentrap en een buitentrap naar de straat
  4. huurwoning op een verdieping met een gedeelde trap naar de straat
  5. huurwoning op een verdieping met een gedeelde trap naar de straat en een buitentrap
  6. huurwoning op twee verdiepingen met een binnentrap en een gedeelde trap naar de straat
  7. huurwoning op twee verdiepingen met een binnentrap en een gedeelde trap naar de straat  en een buitentrap naar de straat

 

             In al deze gevallen is voor alle liften de toestemming van de eigenaar vereist; deze kan in redelijkheid zijn toestemming niet weigeren. Indien een traplift wordt aangebracht op grond van een beschikking van  de gemeente, mag hij zelfs niet weigeren.  De eigenaar kan verlangen dat na het einde van de huur een traplift wordt verwijderd en dat een traplift zo weinig mogelijk hinder voor andere huurders veroorzaakt.

B.  Huurwoningen in een gebouw dat is gesplitst in appartementsrechten

             In al deze gevallen is voor alle liften de toestemming van de eigenaar alsmede van de vereniging van eigenaars vereist; deze kunnen in redelijkheid hun toestemming niet weigeren. Indien een traplift wordt aangebracht op grond van een beschikking van  de gemeente, mogen zij zelfs niet weigeren.  De eigenaar en (als het gaat om een trap die gedeeld wordt met andere bewoners) vereniging van eigenaars kunnen verlangen dat na het einde van de huur een traplift wordt verwijderd en dat een traplift zo weinig mogelijk hinder voor andere huurders veroorzaakt.

 CKoopwoningen in een gebouw dat is gesplitst in appartementsrechten

             Als het gaat om een binnentrap (dat wil zeggen binnen het appartementsrecht op de woning), is geen toestemming vereist van de vereniging van eigenaars, datzelfde geldt voor een trap van een bovenwoning naar de straat als die slechts door één van de eigenaars wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een dubbele bovenwoning) en die volgens de splitsingsakte bij die bovenwoning hoort.

             Als het gaat om een buitentrap of als het gaat om een trap naar een bovenwoning die wordt gebruikt door meerdere eigenaars, is voor die liften de toestemming van de vereniging van eigenaars vereist; deze kan in redelijkheid haar toestemming niet weigeren. Indien een dergelijke traplift wordt aangebracht op grond van een beschikking van  de gemeente, mag de vereniging van eigenaars zelfs niet weigeren.  De vereniging kan verlangen dat ter gelegenheid van de verkoop van de woning de een dergelijke traplift wordt verwijderd en dat een dergelijke traplift zo weinig mogelijk hinder voor andere bewoners veroorzaakt.

Het begrip ‘redelijkheid’ speelt hierbij dus een belangrijke rol. Je kunt je dus afvragen in welke gevallen van een verhuurder en/of van een VVE in redelijkheid verlangd kan  worden in te stemmen. Ook verhuurders en VVE’s zijn soms om welke reden ook onredelijk. Uiteindelijk beslist een rechter of een arbiter. Of er wordt door middel van een voor betrokkenen bindend advies een oplossing gezocht, dan wel via een mediator.

Jurisprudentie zal in de komende jaren meer duidelijkheid geven. Het zal duidelijk zijn dat het beslag dat de traplift legt op de ruimte van de gemeenschappelijke trap  daarbij een belangrijke rol speelt. Je kunt bijvoorbeeld problemen verwachten als de overige bewoners niet meer zonder problemen met een tas met boodschappen de trap kunnen gebruiken.