over ons stadsdorp

Stadsdorp Wetering+ is een initiatief van buren uit de Weteringbuurt, Den Texbuurt en directe omgeving.

Zij willen hun buurten een dorpsomgeving bieden.  Buren in het stadsdorp leren elkaar nog beter kennen, nemen deel aan gezamenlijke activiteiten en bieden elkaar hulp wanneer dat nodig is. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdorpsgenoten stellen zelf vast wat zij belangrijk vinden of nodig hebben. Iedereen doet wat hij of zij kan. Zij organiseren zelf de verbinding tussen vraag en aanbod. Wie kent de buurt immers beter dan de mensen die er wonen? Hieronder treft u een aantal kaders die een beeld geven van dingen die wij in de afgelopen tijd gedaan hebben. Verder vertellen we iets over binnenbuurten en de samenstelling van het bestuur en voindt u een link naar onze stichtingsdocumenten.

binnenbuurten
Niet alle deelnemers van Stadsdorp Wetering+ zullen elkaar “van nabij” kennen. Daarvoor is de schaal van het Stadsdorp te groot.
lees verder
Stichting Stadsdorp Wetering+
Bestuur Gerrit de Jager, voorzitter Daan van den Briel, secretaris Bert van Houten, penningmeester Carel Petersen, lid Frans Scheen, lid
lees verder
laatste nieuws uit Stadsdorp Wetering+
Op deze plek vind je korte informatie over ontwikkelingen in ons stadsdorp. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze
lees verder
Registreren
Op deze pagina kunt u zich registreren als gebruiker van de website. Dat is alleen nodig als u gebruik wilt
lees verder

 

Algemene informatie over stadsdorpen in Amsterdam

Deze link (klikken op deze tekst) brengt u op een YouTube weergave van een bijdrage van Gerrit de Jager (één van de kwartiermakers van Stadsdorp Wetering+) over de stadsdorpen in het algemeen. Deze lezing werd gegeven in Pakhuis De Zwijger op 7 december 2016.

Geef een reactie