over ons stadsdorp

Stadsdorp Wetering+ beslaat een groter gebied dan de Weteringbuurt. Het is een initiatief van buren uit de Weteringbuurt, de Noorderbuurt, Den Texbuurt en de directe omgeving. Dit kaartje geeft ruwweg aan waar onze deelnemers wonen. Onze deelnemers komen dus ook uit de Kerkstraat, de Lange Leidsedwarsstraat en de Utrechtsedwarsstraat. Als zich buutbewoners aanmelden uit straten waar ook een ander stadsdorp actief is, wijzen wij hen op het bestaan van dat stadsdorp, maar het staat hen natuurlijk vrij om zich bij ons of het andere stadsdorp aan te sluiten (en soms allebei).

Zij willen hun buurten een dorpsomgeving bieden.  Buren in het stadsdorp leren elkaar nog beter kennen, nemen deel aan gezamenlijke activiteiten en bieden elkaar hulp wanneer dat nodig is. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdorpsgenoten stellen zelf vast wat zij belangrijk vinden of nodig hebben. Iedereen doet wat hij of zij kan. Zij organiseren zelf de verbinding tussen vraag en aanbod. Wie kent de buurt immers beter dan de mensen die er wonen? Hieronder treft u een aantal kaders die een beeld geven van dingen die wij in de afgelopen tijd gedaan hebben. Verder vertellen we iets over binnenbuurten, de samenstelling van het bestuur en vindt u links naar onze stichtingsdocumenten en de privacyverklaring. Dat laatste document beschrijft hoe wij ervoor zorg dragen dat de persoonsgegevens beschermd worden die het stadsdorp verzamelt om zijn werk te kunnen doen.

laatste nieuws uit Stadsdorp Wetering+
Op deze plek vind je korte informatie over ontwikkelingen in ons stadsdorp. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar onze
lees verder
binnenbuurten
Niet alle deelnemers van Stadsdorp Wetering+ zullen elkaar “van nabij” kennen. Daarvoor is de schaal van het Stadsdorp te groot.
lees verder
Stichting Stadsdorp Wetering+
Op deze pagina vindt u de samenstelling van het bestuur, stichtingsdocumenten, jaarverslagen en de privacyverklaring van het Stadsdorp Wetering+  
lees verder
Registreren
Op deze pagina kunt u zich registreren als gebruiker van de website. Dat is alleen nodig als u wilt reageren
lees verder

 

Algemene informatie over stadsdorpen in Amsterdam

Deze link (klikken op deze tekst) brengt u op een YouTube weergave van een bijdrage van Gerrit de Jager (één van de kwartiermakers van Stadsdorp Wetering+) over de stadsdorpen in het algemeen. Deze lezing werd gegeven in Pakhuis De Zwijger op 7 december 2016.

Geef een reactie