levenstestament

Een levenstestament geeft rust in situaties waar je de regie dreigt te verliezen. Het bevat een serie afspraken die verzekeren dat de dingen die voor jou belangrijk zijn goed verlopen. Tijdens de bijeenkomst 18 november 2016 in de Tweede Uitleg heeft onze stadsdorpsgenoot Ernst Faber, voormalig notaris in Amsterdam, uitgelegd waar je op moet letten als je een levenstestament wilt maken. Deze bijeenkomst  vormde een vervolg op een eerdere bijeenkomst op 29 april 2016. Daarin werden vooral praktische punten genoemd die aan de orde komen als je een levenstestament wil opstellen. Een samenvatting van die punten vind je hier: wenken bij opstellen levenstestament 20160429.

Voor goed begrip eerst een uitleg over het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament:

  • Levenstestament: een document waarin diverse, persoonlijke zaken worden geregeld die de opsteller van belang acht om te komen tot een waardig en bij hem/ haar passend levenseinde. Bijvoorbeeld door volmachten te geven aan één of meer vertrouwde personen met als mogelijke aandachtsgebieden: juridisch, fiscaal en medisch terrein. De werking van een levenstestament eindigt bij overlijden.
  • Testament: een document dat in werking treedt na overlijden van de opsteller en als doel heeft alle nagelaten zaken af te handelen.

Ernst Faber ging uitvoerig in op de diverse deelgebieden van het levenstestament, de positie van gevolmachtigden, de financiële kant van de zaak en de verantwoording hiervan. Een samenvatting van zijn adviezen vind je hier: AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MAKEN VAN EEN LEVENSTESTAMENT.