vorige berichten

lentemaaltijd op 21 maart 2017

De lentemaaltijd was een succes. Dit keer werd de maaltijd verzorgd door onze buurtgenoot Vincent Carelz met zijn collega’s van HotMamaHot Catering. Die maaltijd viel zeer in de smaak. De overgebleven “sticky toffee” puddingen  vonden na afloop nog gretig aftrek. Tijdens de maaltijd hebben we met korte pitches iedereen bijgepraat over burenhulp, de nieuwe leesclub, het populismedebat Wetering Groen en de verkenning van mobiliteitsbelemmerende obstakels in de buurt. Hieronder staan enkele foto’s die Peter Venema tijdens het feest gemaakt heeft.


Tijdens de maaltijd uitleg over nieuwe buurtactiviteiten en over Wetering Groen. Voor wie meer wil weten, verwijzen we naar de nieuwsbrief of naar de activiteiten pagina van deze website.

We hebben ook geprobeerd om stadsdorpsgenoten via willekeurige wederzijdse uitnodigingen met elkaar in contact te brengen, maar dat lukte maar ten dele. Gelukkig hebben we van nieuwe bezoekers te horen gekregen dat ze zich geen moment verveeld hebben.

de felicitatieclub is van start gegaan

Daan van den Briel en Marijke Slagveld (zie foto) hebben het initiatief genomen om met buurtgenoten die de 75-jarige of 80-jarige leeftijd bereiken contact te leggen.

Met hulp van de maatschappelijke dienstverlener Centram sturen zij een brief naar de jarigen. Daarin bieden zij aan langs te komen met een aardigheidje of – als dat beter uitkomt – een afspraak te maken in een café in de buurt. Zij beginnen op kleine schaal om te zien of dit initiatief aanslaat.

felicitatieclub

buurtfeest op 11 oktober 2016

Met ruim zeventig buurtgenoten hebben we dinsdag 11 oktober weer onze halfjaarlijkse Stadsdorpsmaaltijd gevierd. Een goede gewoonte slaat aan!  Het was weer een goed moment om bij te praten met bekenden en nieuwe buurtbewoners te leren kennen. Onder genot van een vegetarische lasagne met salade en een toetje van MarleenKookt ontsponnen zich levendige gesprekken. Aan het einde van de maaltijd hebben veel buurtgenoten van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich aan te sluiten bij één van de activiteiten in ons stadsdorp. Er zullen weer nieuwe groepen worden gevormd.

Marjella van der Zee en Olga Lackamp hebben verteld over  de burenhulplijn en Gerrit de Jager iets over de themabijeenkomsten  “Langer Thuis Wonen”(zie info blok verder op deze pagina).

Maar we hebben het kort gehouden.  Er was ook verstrooiing: een Vlaamse ballade, gezongen door Bert Demyetenaere; een voordracht over „ Marcootje” van Wim Sonneveld van de hand van Annelie; en de twee licht gebrouilleerde diva’s Elena en Alice zongen min of meer gezamenlijk “Happy Days”.

Hieronder staan foto’s die Peter Venema gemaakt heeft.

 

Midwinterfeest 3 februari 2016

„Volle bak” was het op woensdagavond 3 februari op het Midwinterfeest. Ruim 80 buurtbewoners ontmoetten elkaar bij een heerlijke soepmaaltijd van Marleen Kookt, afgerond met een breed assortiment gebak, gemaakt én opgediend door de onvolprezen Cees Holtkamp.  Muzikale ontvangst en intermezzo’s werden verzorgd door buurtgenoten: Het duo de “Hollandse Meesters”: voor het betere lied, begeleid met Contrabas en Gitaar, en een delegatie van het buurtkoor „Het-koor-gaat-door”
Maar naast gezelligheid en elkaar wederzien was de avond natuurlijk vooral ook bedoeld om het nabuurschap in Stadsdorp Weteringplus en verdere impuls te geven: om buurtgenoten te informeren over activiteitenvan van het Stadsdorp en te inspireren tot deelname. De zaal van het HTIB was daartoe ingericht als informatiemarkt. Aan de kramen hingen in groot formaat kleurige posters met informatie over reeds lopende – en voorgenomen activiteiten. Met foto van de deelnemers. Weer een staaltje vakmanschap van Gerrit en Peter. Zo kon je langslopend kennismaken met: twee leesclubs,
een filmclub, de architectuurwandelingen, de museumclub, de vegetarische eetclub, de buurtborrel. Op alle kramen lagen inschrijfformulieren.
Ervaringen van de club „Burenhulp” werden aan de zaal gepresenteerd door Olga en Marjella: uit de stand van zaken en enkele anekdotes blijkt dat een toegewijd groepje buurtbewoners klaar staat om in te springen bij hulpvragen. Het aanbod is er. De vraag mag best wat groeien.
In korte interviews door spreekstalmeester Wybe werden nieuwe initiatieven door de trekkers toegelicht. Een wandelclub voor senioren (Ursula), koffietafel (Ans), restaurants ontdekken (Bert), Stadswandelingen met na afloop bezoek aan de bakkerij (Cees Holtkamp) waar (citaat Cees) „altijd wel wat overblijft dat mislukt is..”
Verder maakte Frans ons attent op een aantal thema-bijeenkomsten: Ipad cursus, hulp bij digitale belastingaangifte, uitwisseling ervaringen langer thuiswonend.
De avond leverde 39 aanmeldingen voor de verschillende activiteiten op! Inschrijven blijft ook nu nog mogelijk via deze nieuwsbrief.
Terugblikkend:  Een mooie avond, met volle bak dus. Toch ook is een aantal mensen dat zich had opgegeven niet verschenen. Omdat wij organiseren en inkopen op aantal aanmelders leverde dat wat spanning op in de begroting. Graag dus vroegtijdig afzeggen als je onverhoopt verhinderd bent. Een puntje van aandacht voor volgende keren.
Want volgende keren, die komen er. Deze avond gaf daartoe weer alle aanleiding!

 

 

Zomerfeest 26 augustus 2016

 

P1070270P1070265P1070198P1070118P1070082P1070100P1070228P1070224P1070129P1070203P1070256P1070247P1070085P1070106P1070267P1070275