Stichting Stadsdorp Wetering+

Op deze pagina vindt u de samenstelling van het bestuur, stichtingsdocumenten, jaarverslagen en de privacyverklaring van het Stadsdorp Wetering+

 

Bestuur
 1. Gerrit de Jager, voorzitter
 2. Daan van den Briel, secretaris
 3. Bert van Houten, penningmeester
 4. Carel Petersen, lid en
 5. Peter Venema, lid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk

Adres

Eerste Weteringdwarsstraat 79, 1017 TM AMSTERDAM

Telefoonnummers (via mailbox die dagelijks wordt afgeluisterd)

Voor burenhulp: 020-7370092
Voor alle overige zaken: 020-7371427

Bankrekeningnummer

NL94 INGB 0007 0304 40

 

Fiscaal nummer

8554.43.601

 

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het versterken van het nabuurschap binnen de zuidelijke binnenstad van Amsterdam, waarvan de kern wordt gevormd door het gebied dat wordt begrensd door de Spiegelgracht, de Prinsengracht, de Utrechtsestraat en de Singelgracht.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. het organiseren en door middel van vrijwilligers verzorgen van hulp aan buurtbewoners;
  2. het organiseren van activiteiten die de buurtcohesie bevorderen; en
  3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel

 

Statuten

Zie Statuten Stichting Stadsdorp Wetering +

Beleidsplannen

Zie Beleidsplan Stichting Stadsdorp Wetering 2018 – 2019

 

Financiële verantwoording

Zie
Exploitatie Stadsdorp Wetering+ 2016 ,
Exploitatie Stadsdorp Wetering+ 2017
Exploitatie Stadsdorp Wetering+ 2018

 

Privacyverklaring

Zie bijgevoegde privacyverklaring (klikken op voorgaande uitgelichte tekst svp).