Registreren

Op deze pagina kunt u zich registreren als gebruiker van de website. Dat is alleen nodig als u gebruik wilt maken van het vraag en antwoord forum, waar buurtgenoten vragen en antwoorden kunnen plaatsen op de website. Omdat vragen stellen en antwoorden geven de privacy van deelnemers kan raken, zijn we genoodzaakt de gebruikers van het forum te registreren. Voor een nadere toelichting bij het invullen van het formulier en en de stappen die daarop volgen verwijzen we naar de toelichting die in de volgende video is opgenomen (op uitgelichte  tekst klikken svp).

  • Uw profiel

    Als u gebruik wil maken van de vraag/antwoord pagina op deze website of wil reageren op de inhoud dan vragen wij u om zich eerst te registreren. Daarvoor willen we graag een aantal dingen van u weten. De hieronder gevraagde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik van het stadsdorp en worden niet met derden gedeeld. Zij hebben tot doel de activiteiten van het stadsdorp te ondersteunen.
  • De gebruikersnaam is de naam waarmee u na registratie op deze website kunt inloggen. In de meeste gevallen gebruikt men daarvoor het eigen e-mailadres, maar dat is niet verplicht. Gebruikersnamen kunnen niet veranderd worden.
  • De schermnaam (of bijnaam) is de naam waarmee u kunt participeren in discussies (op de vraag en antwoord pagina) of kunt reageren op onderdelen van de website. Daarmee voorkomt u dat uw gegevens openbaar worden.
  • Wij willen graag weten waar u woont. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om u te informeren over het bestaan van een binnenbuurt in uw straat (zie website voor nadere toelichting) . We zouden u ook kunnen benaderen (als u daarmee vooraf heeft ingestemd) voor burenhulp als een naaste buur om hulp gevraagd heeft. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doelen gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  • Het kan soms handig zijn om u telefonisch te kunnen bereiken
  • Vertel iets over uzelf om uw profiel aan te vullen. Dit kan voor andere (geregistreerde) gebruikers van deze website zichtbaar worden. Zij kunnen dit echter alleen koppelen aan uw schermnaam en niet aan andere gegevens die u verstrekt .
  • Voer uw wachtwoord in. Minimum lengte 6 tekens
  • Voer uw wachtwoord opnieuw in.