Agenda Stadsdorp Wetering+

Naast de gebruikelijke activiteiten van de leesclubs, filmclubs, museumgroep, en zo voort (zie activiteitenpagina) zijn de volgende activiteiten gepland:

* 27 nov 10:00 uur HTIB: Stretching yoga

Uit de enthousiaste Yogaclub-deelnemers komt steeds vaker de vraag naar voren: ‘Wat zijn de plannen voor de toekomst?’

Nu de effecten van iedere dinsdag een uurtje Yoga merkbaar worden, vindt Eric Slabbers dat de yogalessen een geslaagd experiment zijn. Hij zal vanaf half januari 2019 voor een periode van 4 maanden een volgende reeks Yoga lessen geven. Bijna verbindt hij er als voorwaarde aan dat er meer kerels zich komen aanmelden. Maar ja, zoiets kun je niet vragen, je zou het ze wel gunnen… Suggestie voor mannen die nog op zoek zijn naar een origineel ‘Goed Voornemen 2019.’
De lessen vinden plaats in het HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c. De deelname kost € 10 per les.

Wil je ook meedoen? Meld je aan via ons mailadres.

*  2 dec 10:30 uur architectuurwandeling

Ditmaal zal de wandeling plaatshebben in Amsterdam-Noord. Daarbij zal vooral aandacht gegeven worden aan de volkshuisvestingsprojecten uit de vorige eeuw.

*  7 dec  13:30 uur TU Digitaal Trefpunt

Veel mensen voelen zich hulpeloos als hun PC, tablet of smartphone niet doet wat zij verwachten. De deelnemers aan het digitale trefpunt gaan daar zelf wat aan doen. Zij gaan onder begeleiding zelf op zoek naar de oplossing van problemen die ze tegengekomen zijn. Centrale doelstelling is dus zelfredzaam worden op dit gebied. Zij komen in principe elke eerste vrijdag van de maand om 13:30 uur bijeen in de Tweede Uitleg.

We beginnen iedere keer met een thema dat actueel is. We zullen onder andere aandacht besteden aan het veilig gebruik van sociale media.

* 11 dec vroege avondvoorstelling filmclub 1
* 14 dec 18:00 uur HTIB: buurtfeest

Zie het bericht op onze openingspagina. Je kun je nog aanmelden tot uiterlijk 10 december. Mis het niet, want het is iedere keer weer een gezellige bijeenkomst en de ideale plek om je buren weer te spreken.

De agenda van de Tweede Uitleg (Nieuwe Looiersstraat 29) kun je vinden door op deze tekst te klikken.