Steun het stadsdorp

Het stadsdorp kan uw steun goed gebruiken! Al het werk wordt belangeloos door actieve buurtgenoten verricht, maar er moeten ook uitgaven worden gedaan voor materiële zaken, zoals software, drukwerk, zaalhuur, enzovoort. Bijdragen kunnen onder vermelding van ‘Steun Stadsdorp Wetering+’ worden overgemaakt op bankrekening NL94 INGB 0007 0304 40 ten name van Stadsdorp Wetering+.
Uw gift komt in principe in aanmerking voor aftrek van uw inkomstenbelasting. Het stadsdorp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie over de voorwaarden voor de giftenaftrek van uw inkomstenbelasting verwijzen we naar de website van de Belastingdienst (op voorgaande tekst klikken svp). Als u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met kwartiermakers@stadsdorpweteringplus.nl