Het stadsdorp kan je steun goed gebruiken! Al het werk wordt belangeloos door actieve buurtgenoten verricht, maar er moeten ook uitgaven worden gedaan voor materiële zaken, zoals software, drukwerk, zaalhuur, enzovoort. Bijdragen kunnen onder vermelding van ‘Steun Stadsdorp Wetering+’ worden overgemaakt op bankrekening NL94 INGB 0007 0304 40 ten name van Stadsdorp Wetering+.

Je gift komt in principe in aanmerking voor aftrek van jouw inkomstenbelasting, omdat het stadsdorp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Voor een aftrek moet je gift dan wel groter zijn dan 1% van het zogenaamde ‘drempelinkomen’. Dat is het totaal van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3.

Die giftendrempel geldt niet als je schriftelijk belooft voor tenminste vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag over te maken naar het stadsdorp. Daarvoor moet je dan gebruik maken van dit formulier (klikken op voorgaande tekst svp). Voor meer informatie over de voorwaarden voor de giftenaftrek van je inkomstenbelasting verwijzen we naar de website van de Belastingdienst (op voorgaande vette tekst klikken svp).

Als je nadere informatie wenst, kun je contact opnemen met kwartiermakers@stadsdorpweteringplus.nl

Close Search Window
Ga naar de inhoud