Op deze pagina vindt u de samenstelling van het bestuur, stichtingsdocumenten, jaarverslagen en de privacyverklaring van het Stadsdorp Wetering+

 

Bestuur
 1. Gerrit de Jager, voorzitter
 2. Daan van den Briel, secretaris
 3. Bert van Houten, penningmeester
 4. Carel Petersen, lid en
 5. Peter Venema, lid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk

Adres

Eerste Weteringdwarsstraat 79, 1017 TM AMSTERDAM

Telefoonnummers (via mailbox die dagelijks wordt afgeluisterd)

Voor burenhulp: 020-7370092
Voor alle overige zaken: 020-7371427

Bankrekeningnummer

NL94 INGB 0007 0304 40

 

RSIN/Fiscaal nummer:  8554.43.601

De Stichting Stadsdorp Wetering+ is vanaf 10 augustus 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geeft onder andere belangrijke belastingvoordelen aan mensen die geld willen doneren aan het stadsdorp. Het stadsdorp is echter geen culturele ANBI. Daarvoor gelden andere regelingen. Door op deze link te klikken kom je terecht op de website van de Belastingdienst. Die pagina geeft nadere informatie voor de belastingvoordelen (voor 2020) bij donatie aan het stadsdorp.

 

 

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het versterken van het nabuurschap binnen de zuidelijke binnenstad van Amsterdam, waarvan de kern wordt gevormd door het gebied dat wordt begrensd door de Spiegelgracht, de Prinsengracht, de Utrechtsestraat en de Singelgracht.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. het organiseren en door middel van vrijwilligers verzorgen van hulp aan buurtbewoners;
  2. het organiseren van activiteiten die de buurtcohesie bevorderen; en
  3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. De stichting heeft niet tot doel om winst te maken

 

Statuten

Zie Statuten Stichting Stadsdorp Wetering +

Beleidsplan

Zie  Beleidsplan Stichting Wetering+ 2021 en 2022

Financiële verantwoording

Zie Exploitatie Stichting Stadsdorp Wetering+ 2021

 

Privacyverklaring

Zie bijgevoegde privacyverklaring (klikken op voorgaande uitgelichte tekst svp).

 

Close Search Window
Ga naar de inhoud