Relevante organisaties

Het buurtteam Amsterdam Centrum voor onze buurt bevindt zich officieel in de Boomspijker, Recht Boomssloot 52 (vlak bij de Nieuwmarkt). Dichter bij huis is er ook (op dinsdagmorgen) een kleine dépendance in Medisch Centrum De Wetering bij het zogenaamde Feduzzipleintje in de Nieuwe Weteringstraat. Je kunt het buurtteam telefonisch bereiken op  020 557 3338. Je kunt ook terecht bij het ‘Claverhuis’ op de Elandsgracht 70.

Cliëntenbelang Amsterdam heeft onder meer tot doel om mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers te helpen als zij ergens in de hulpverlening vastlopen. Je kunt op hun website www.cliëntenbelangamsterdam.nl zien wat zij doen. Je kunt hen bereiken via 020-7525100.

Lukt het niet online? Bel de Digihulplijn maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur via 0800 1508. Getrainde vrijwilligers helpen je met al je vragen over je computer, laptop, mobiel én tablet.

Hoe kan ik...?

Op elke pagina vind je aan de linkerkant van het scherm een blauw icoontje met een wit figuurtje. Als je daarop klikt, krijg je een menu te zien met een aantal mogelijkheden. Door te klikken op één van de regels verandert de tekst. Als je het resultaat je niet tevreden stelt, kun je door te klikken op de laatste regel ‘reset’ het oorspronkelijke beeld herstellen. 

Door nogmaals op het icoontje te klikken klapt het menu weer in. Dan is het hele scherm weer zichtbaar.

 • je kunt klikken op de lichtrode knop rechtsboven in het scherm. Daar staat meestal de tekst: “Neem contact op”. Als in plaats daarvan de tekst “Menu” staat moet je nog een keer klikken op  kleine balk met de tekst “Neem contact op”.  Daarna krijg je een formulier te zien dat je na invullen naar ons  sturen door op de gele knop “verzenden” te klikken.
 • je kunt ons ook bellen op 020-7371427. Als je dat nummer belt kun je een voicmailbericht inspreken.
 • Je kuntook een mailbericht sturen naar info@stadsdorpweteringplus.nl.

Er zijn verschillende manieren om iets terug te vinden:

 • aan de onderkant van het scherm vind je een zoekbalk met de tekst “Ik zoek naar ..”. Als je daar een zoekterm invult, bijvoorbeeld buurtmaaltijd, en dan op het rode vlak zoeken klikt, krijg je een aantal plekken voorgeschoteld waar het woord buurtmaaltijd te vinden is.
 • Onderaan rechts in het scherm staat ook een klein rood vlakje met een pijltje dat omhoog wijst. Als je daarop klikt kom je aande bovenkant van de pagina terecht. Daar staat het hoofdmenu van de website (wit vlak met zwarte letters). Dat hoofdmenu bevat delinks naar alle delen van de website.

Antwoord 4

Informatie over de Stichting Stadsdorp Wetering+

 1. De stichting heeft ten doel het versterken van het nabuurschap binnen de zuidelijke binnenstad van Amsterdam, waarvan de kern wordt gevormd door het gebied dat wordt begrensd door de Spiegelgracht, de Prinsengracht, de Utrechtsestraat en de Singelgracht.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. het organiseren en door middel van vrijwilligers verzorgen van hulp aan buurtbewoners;
  2. het organiseren van activiteiten die de buurtcohesie bevorderen; en
  3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. De stichting heeft niet tot doel om winst te maken
 1. Gerrit de Jager, voorzitter
 2. Daan van den Briel, secretaris
 3. Bert van Houten, penningmeester
 4. Carel Petersen, lid en
 5. Peter Venema, lid

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging

Het stadsdorp is van en voor de buurtbewoners. Zij dragen gezamenlijk de kosten van de activiteiten. Daarnaast ontvangt het stadsdorp donaties. De bankrekening van het stadsdorp is         NL94 INGB 0007 0304 40.

 

Het RSIN/Fiscaal nummer:  8554.43.601

De Stichting Stadsdorp Wetering+ is vanaf 10 augustus 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geeft onder andere belangrijke belastingvoordelen aan mensen die geld willen doneren aan het stadsdorp. Het stadsdorp is echter geen culturele ANBI. Daarvoor gelden andere regelingen. Door op deze link te klikken kom je terecht op de website van de Belastingdienst. Die pagina geeft nadere informatie voor de belastingvoordelen bij donatie aan het stadsdorp.

In grote lijnen komen onze plannen voor dekomende jaren hierop neer:

 • Verder versterken van de buurtcohesie met nieuwe activiteiten, zoals salsalessen, thematische werkgroepen en meer groepsactiviteiten
 • Onderzoeken hoe de mogelijkheden voor langer thuiswonen kunnen worden vergroot in samenwerking metandere stadsdorpen. Wij willen daartoe samenwerking aangaan met verschillende instellingen. 
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning, onder andere door trainingen voor betere digitale vaardigheden, ook voor digistarters.
 
Ons beleidsplan voor het lopende jaar kunt u hier vinden.

De penningmeester van het stadsdorp maakt jaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Dit overzicht wordt besproken en vastgesteld door het bestuur. Dit overzicht wordt hieronder gepubliceerd. Klik daarvoor op het jaartal:

 

2020

2021

Wat doet het stadsdorp met uw gegevens?

Wij verzamelen alleen die gegevens die voor het organiseren van onze activiteiten noodzakelijk zijn, zoals het mailadres, woonadres en telefoonnummer. Het mailadres is nodig om de nieuwsbrieven te kunnen versturen.  Het telefoonnummer stelt ons in staat om bijvoorbeeld deelnemers telefonisch te waarschuwen als een activiteit op het laatste moment moet worden
afgezegd. De woonadresssen worden gebruikt als er op kleine schaal initiatieven worden ondernomen, bijvoorbeeld bij een straatborrel.

Alle gegevens over deelnemers worden opgeslagen in één centraal computersysteem en worden beschermd met tweefactor authenticatie. Dat is een extra beveiliging die het boosdoeners moeilijk maakt toegang te krijgen tot de gegevens. De backup van deze gegevens in dat systeem worden ook op die manier beschermd.

 

De gegevensbeheerder wordt door het bestuur van de Stichting Stadsdorp Wetering+ benoemd. Het bestuur van het stadsdorp (de kwartiermakers) kan besluiten om een vervanger te benoemen voor het beheer van de gegevens en/of het gebruik van de MailChimp software. Een dergelijk besluit wordt in een bestuursvergadering genomen en schriftelijk vastgelegd. Een dergelijk besluit is inmiddels genomen voor het beheer van de gegevens van de vrijwilligers voor de burenhulp van het
stadsdorp en het beheer van de organisatoren van de ‘Den Tex borrel’, een maandelijkse borrel voor de bewoners van de Den Texstraat en directe omgeving.

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van MailChimp. Dat is een softwarepakket waarmee nieuwsbrieven worden gemaakt en verstuurd. MailChimp voldoet aan de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Een volledige versie van ons privacyreglement kunt u hier vinden.

Close Search Window
Skip to content