langer thuis met technologie

Langzamerhand wordt duidelijk dat informatietechnologie een steeds belangrijker rol zal gaan spelen in het leven van ale dag. Velen van ons kunnen zich vast nog wel herinneren dat er mensen waren die beweerden dat de mobiele telefoon overbodig was. De vaste telefoonlijn was al voldoende. Dat zul je niet vaak meer horen. Zo zijn er meer technologische ontwikkelingen die het dagelijkse leven sterk zullen gaan veranderen.

Dar geldt in het bijzonder voor de woon- en leefomgeving van ouderen. Langer thuis wonen is een mooi idee. Je wilt immers niet zoals in het verleden terecht komen in een bejaardentehuis, waar eigen initiatief en creativiteit slechts op prijs gesteld wordt als het zich beperkt tot nuttig handwerken. Maar er moet wel wat gedaan worden om langer thuis wonen – waar nodig – te ondersteunen:

  • sociale netwerken van ouderen hebben soms ondersteuning nodig
  • ouderen moeten een beroep kunnen doen op thuiszorg
  • ouderen moeten kunnen rekenen op wijkverpleging

Hiermee wordt niet beweerd dat alle ouderen zek, zwak of misselijk zijn. In tegendeel ouderen van nu zijn gemiddeld veel vitaler dan vroeger. Maar er doen zich ook situaties (meestal op latere leeftijd) dat het wat minder gaat. Dan moeten ouderen op ondersteuning en zorg kunnen rekenen. Daar is iedereen het wel over eens, maar de praktijk is weerbarstig. Het volgende plaatje geeft een indruk van de ‘zorgkloof’: het enorme gat tussen vraag en aanbod van ondersteuning en zorg als we alles blijven doen zoals nu.

Het is ondenkbaar dat – zoals uit de één na laatste regel van het plaatje blijkt – dat in 2040 een kwart van de beroepsbevolking werkzaam zou zijn in zorg en ondersteuning. Technologie kan een bijdrage aan het dichten van die kloof leveren. Deze pagina geeft een beeld van de mogelijkheden die technologie biedt om langer thuis wonen te ondersteunen. Natuurlijk is er meer nodig om de capaciteitstekorten in de zorg en ondersteuning terug te dringen, maar dat komt hier niet aan de orde.

Je kunt de toepassingen voor technologie-in-huis splitsen in vier gebieden: (1) toepassingen voor eigen gebruik, het zogenaamde ‘slimme huis’, (2) toepassingen die je in staat stellen zelf je gezondheid te meten, (3) toepassingen voor  het volgen en beheren van je medisch dossier en (4) een continu toezicht zonder je privacy te schenden.

Alle toepassingen hebben gemeen dat ze gebruik maken van een smartphone, pc of tablet. Als er één les te trekken is uit de laatste ontwikkelingen is het wel dat technologie kan helpen op langer thuis te wonen, maar dat je dan wel over voldoende vaardigheden moet beschikken in het gebruik van een smartphone, pc of tablet. De iPadcursus die het Stadsdorp Wetering+ jaarlijks verzorgt laat zien dat dat – ook voor de oudere buurtbewoner – haalbaar is. Maar je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Een belangrijk probleem voor de gebruiker is dat veel toepassingen die op de markt beschikbaar zijn een uniek karakter hebben. Dat wil zeggen dat je vaak voor elke toepassing een aparte ‘app’ nodig hebt. In sommige gevallen zijn toepassingen zelfs afhankelijk van een eigen afstandsbediening. Dat is natuurlijk onwerkbaar. Stel je voor dat je aparte ‘afstandsbedieningen’ nodig hebt voor de bediening van de thermostaat,  de opener van de voordeur, het bepalen en registreren van je gewicht, je bloeddruk enzovoort.  Daar zou een mens moedeloos van worden. Veel mensen hebben al problemen met de afstandsbedieningen van de tv in combinatie met de mediabox.

Gelukkig bestaan daar goede oplossingen voor in de vorm van platform-apps. Dat zijn applicaties op de smartphone, pc of tablet die allerlei toepassingen bij elkaar brengen en vanuit één scherm te regelen zijn. Wij zullen dit in de volgende pagina’s laten zien. Er bestaan echter weinig mogelijkheden om met die platforms kennis te maken om te leren hoe je ze kunt gebruiken. De Kenniskring Zorg en Wonen van de gezamenlijke stadsdorpen wil die uitdaging oppakken. Er staat een project in de steigers om een leergang te ontwikkelen voor gebruikers van dit soort technologie. Waarschijnlijk zullen dit jaar (2019) al een aantal voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven.

De vier kaders hieronder geven informatie over de vier genoemde gebieden:

Als je de baas wilt blijven over je eigen leven, dan moet je daar op een gegeven moment wel hulpmiddelen
lees verder
Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een hulpmiddel waarmee je op een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke manier gezondheidsinformatie kunt verzamelen, beheren en
lees verder
Zelf je gezondheid in de gaten houden wordt hoe langer hoe meer populair.  Je hoeft geen hypochonder te zijn om
lees verder
Beter toezicht op gezondheid door continue bewaking thuis Bij veel chronische aandoeningen moeten zorgvragers vaak naar het ziekenhuis voor controle.
lees verder