Een traplift laten plaatsen is een ingrijpende operatie. Zowel voor je huisgenoten als voor de medebewoners als je in een appartementencompex woont. Betrek hen dan ook bij jouw besluitvorming en ga ook bij het Buurtteam langs. Daarmee voorkom je teleurstellingen. Op deze pagina vind je een aantal “tips” die je bij de voorbereiding kunt gebruiken.

Voordat je een offerte vraagt, check dan of:

  • de traplift aan de binnen- of buitenbocht moet worden geplaatst: de trapleuning moet meestal plaatsmaken voor de geleiderail van de traplift en het stoeltje; dat kan een probleem vormen voor andere bewoners
  • de bijkomende kosten worden meegenomen: trapliften vergen onderhoud; dat moet dus bij de offerte worden betrokken
  • de breedte van de trap (binnenshuis) toereikend is: bij trappen smaller dan 60 cm kun je kiezen voor een traplift met stoel die achterwaarts omhoog of omlaag gaat.
  • maar in een appartementencomplex: als een traplift geplaatst moet worden in een gemeenschappelijke trap, moet de trap vanuit het oogpunt van brandveiligheid ten minste 90 cm breed moeten zijn (waarbij er dan ook nog ergens extra ruimte moet zijn voor de liftstoel)
  • of je financiële ruimte toereikend is: je kunt trapliften kopen, huren of leasen. Bij huren en leasen moet je wel opletten dat je niet verplicht wordt de traplift uiteindelijk te kopen. Afhankelijk van de omstandigheden  moet je bij kopen van een nieuwe traplift per verdieping rekening houden met een bedrag tussen de € 5.000 en € 10.000.
  • je kunt ook een tweedehands traplift nemen. De rail is op maat gemaakt en meestal niet geschikt voor hergebruik, maar de overige onderdelen blijven veelal bruikbaar.
  • het is aan te bevelen om verschillende offertes op te vragen en producten en service te vergelijken.

De gemeente kan op basis van de WMO (wet Maatschappelijke Ondersteuning) een traplift laten plaatsen als dat noodzakelijk geacht wordt. Het buurtteam kan je helpen bij het krijgen van een “indicatie”. Dat wil zeggen dat op basis van de WMO een traplift noodzakelijk geacht wordt. Dat is echter pas de eerste stap. Daarna komen nog andere afwegingen aan de orde:

  • de adviseur van de gemeente zal ook kijken naar jouw persoonlijke situatie; het is denkbaar dat er nog meer voorzieningen nodig zijn om langer  thuis te kunnen blijven wonen.
  • de totale kosten van de traplift (en bijkomende voorzieningen) spelen ook een rol. Als de traplift zich uitstrekt over één verdieping zijn de kosten overzienbaar, maar bij meerdere verdiepingen wordt het lastiger.
  • daar komt bij dat de gemeente jaarlijks een beperkt budget beschikbaar heeft voor trapliftvoorzieningen. Als dat budget is uitgepunt, kom je op een wachtlijst te staan.

Op de video kun je zien dat op de treden van de trap korte tussentreden zijn aangebracht die de gebruiker in staat stellen met minder vermogen de trap te bestijgen. Een ogenschijnlijk ‘halve’ oplossing die in de praktijk echter zijn nut bewezen heeft. Belangrijk voordeel van deze voorziening is dat je conditie minder achteruitgaat dan wanneer je alleen maar gebruik maakt van een traplift of huislift. Daar komt nog bij dat de oplossing aanzienlijk goedkoper is in vergelijking met de andere mogelijkheden.

De Tussentreden (of “easysteppers”) moeten op maat gemaakt worden en aangepast worden aan de trap en de behoeften van de bewoner. Op 23 december 2016 hebben we met een aantal stadsdorpsgenoten een bezoek gebracht aan een installatie van Tussentreden in een grachtenhuis in Amsterdam. De volgende video laat zien dat ook onder lastiger omstandigheden de Tussentreden een goede oplossing bieden.

Close Search Window
Ga naar de inhoud